Mahaan Fahim吉他指弹即兴演绎Lucky Ali - O Sanam

美豪音乐集团吉他平方官网 Guitar Square (Mega Music Group) Official > 品牌新闻 > Mahaan Fahim吉他指弹即兴演绎Lucky Ali – O Sanam
  • 0

Mahaan Fahim吉他指弹即兴演绎Lucky Ali – O Sanam

Mahaan Fahim吉他指弹即兴演绎Lucky Ali – O Sanam。

Mahaan Fahim是一名来自孟加拉国的指弹乐手

使用的是一把Lakewood M-14 CP吉他,调弦为1D 2B 3G 4D 5G 6C

Author: 吉他平方 编辑部