Kent Nishimura西村贤人翻弹Roberta Flack - Feel Like Makin' Love

美豪音乐集团吉他平方官网 Guitar Square (Mega Music Group) Official > 品牌新闻 > Kent Nishimura西村贤人翻弹Roberta Flack – Feel Like Makin’ Love
  • 0

Kent Nishimura西村贤人翻弹Roberta Flack – Feel Like Makin’ Love

Kent Nishimura西村贤人翻弹Roberta Flack – Feel Like Makin’ Love。作为黑人主流歌坛的天后,Roberta Flack以深情醇厚的歌声唱出无数传世佳作,抚慰亿万颗寂寞心灵。Roberta Flack的抒情曲超越了肤色、阶层和国界的界限,成为上个世纪最温暖的记忆。视频中Kent使用了漂亮的G7th Performance 2 代金色变调夹。调弦为C G D G Bb D 5 capo。#G7th变调夹# #吉他#

Author: 吉他平方 编辑部