Kent Nishimura翻弹What a Wonderful World - Louis Armstrong

美豪音乐集团吉他平方官网 Guitar Square (Mega Music Group) Official > 品牌新闻 > Kent Nishimura翻弹What a Wonderful World – Louis Armstrong
  • 0

Kent Nishimura翻弹What a Wonderful World – Louis Armstrong

Kent Nishimura西村贤人翻弹What a Wonderful World – Louis Armstrong。

Kent 说,希望能看到一个更和平的世界。相信那也是更美好的世界。

昨晚在新一期的《歌手当打之年》中,日本歌手米希亚也演唱了这首歌曲

在全球疫情蔓延的当下,所有人都心怀最美好的祝愿,静待健康和平的春天~

视频中Kent使用了漂亮的G7th Performance 3 代黑色变调夹。调弦为C G D G C E

 

Author: 吉他平方 编辑部