JinHyeok Hwang吉他指弹演绎酷玩乐队Coldplay - O(fly on)

美豪音乐集团吉他平方官网 Guitar Square (Mega Music Group) Official > 品牌新闻 > JinHyeok Hwang吉他指弹演绎酷玩乐队Coldplay – O(fly on)
  • 0

JinHyeok Hwang吉他指弹演绎酷玩乐队Coldplay – O(fly on)

JinHyeok Hwang吉他指弹演绎酷玩乐队Coldplay – O(fly on)

Guitar: Lowden F50c IR/AD

Capo: G7th Heritage Gold

Tuning: B F# E F# A C# / Capo on 1st Fret

Author: 吉他平方 编辑部