Iqbal Gumilar吉他指弹演绎SABYAN - Aisyah Istri Rasulullah 音乐演奏

美豪音乐集团吉他平方官网 Guitar Square (Mega Music Group) Official > 品牌新闻 > Iqbal Gumilar吉他指弹演绎SABYAN – Aisyah Istri Rasulullah 音乐演奏
  • 0

Iqbal Gumilar吉他指弹演绎SABYAN – Aisyah Istri Rasulullah 音乐演奏

Iqbal Gumilar吉他指弹演绎SABYAN – Aisyah Istri Rasulullah。原唱SABYAN是一名印度尼西亚歌手,

因为在网上的资料非常少,这位歌声优美动人的女歌手身份略显神秘~一起来欣赏~

#指弹吉他# #吉他# #指弹# #变调夹# #G7th变调夹#

Author: 吉他平方 编辑部