Iqbal Gumilar吉他指弹演绎梦龙乐队Imagine Dragons经典Radioactive

美豪音乐集团吉他平方官网 Guitar Square (Mega Music Group) Official > 品牌新闻 > Iqbal Gumilar吉他指弹演绎梦龙乐队Imagine Dragons经典Radioactive
  • 0

Iqbal Gumilar吉他指弹演绎梦龙乐队Imagine Dragons经典Radioactive

Iqbal Gumilar吉他指弹演绎梦龙乐队Imagine Dragons经典Radioactive。

这首超燃超带感的歌曲相信大家都听过,不用多做介绍。

不知原声吉他指弹版本又会带来怎样的惊喜呢?~

Author: 吉他平方 编辑部