[AYERS吉他] 爱乐。诗人 客家创作歌手曾仲玮 - 仙哥仔 (ACER-NW)

美豪音乐集团吉他平方官网 Guitar Square (Mega Music Group) Official > 品牌新闻 > [AYERS吉他] 爱乐。诗人 客家创作歌手曾仲玮 – 仙哥仔 (ACER-NW)
  • 0

[AYERS吉他] 爱乐。诗人 客家创作歌手曾仲玮 – 仙哥仔 (ACER-NW)

[AYERS吉他] 爱乐。诗人 客家创作歌手曾仲玮 – 仙哥仔 (ACER-NW)

视频中所使用吉他:ACER-NW

Top:Solid Engelmann Spruce 英格曼云杉 Back/Side : Indian Rosew印度玫瑰木

曾仲玮Robin Tseng:致力在客家音乐文化耕耘,将客家音乐融合各种新元素,不管是抒情、乡村,就连电音都可以!

打破你对客家歌曲的想象!2017 年以首张专辑《掌牛哥》入围金曲奖最佳客语歌手。

#Ayers吉他# #爱乐诗吉他# #吉他指弹# #木吉他#

Author: 吉他平方 编辑部